Fietsregeling voor medewerkers vertaalbureaus

'Makkelijker kunnen we het niet maken'

[document-ikoon]Werkgevers kunnen hun werknemers een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden bieden. Voorbeelden zijn een reiskostenvergoeding, pensioenregeling en studiekostenregeling. Waar nog niet zo vaak aan wordt gedacht is de fietsregeling waarbij aan de werknemer onbelast een fiets kan worden verstrekt c.q. vergoed.

Aan het verstrekken c.q. vergoeden van een 'bedrijfsfiets' zijn enkele voorwaarden verbonden, onder andere een maximumbedrag en het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer. De belastingdienst accepteert ook gebruik van de fiets voor huis-station-trein verkeer.
 

Als een fiets wordt verstrekt, kan verrekening plaatsvinden met bijvoorbeeld de volgende salariselementen:

  • inleveren van vakantie-uren
  • inhouding op salaris
  • bonusverrekening
  • vakantietoeslag

Modelovereenkomst

Wanneer verrekening plaatsvindt, is het verstandig hiervoor een overeenkomst te laten ondertekenen. Klik hier voor een modelovereenkomst.

Fiets voor woon-werkverkeer

Er gelden bijzondere regels als u een fiets aan de werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt. De werknemer moet dan wel op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij naar het werk reist, van de fiets gebruik maken.

Vergoeden van een fiets

Heeft de werknemer zelf een fiets gekocht voor het woon-werkverkeer, dan kunt u de aankoopprijs van de fiets verminderd met een bedrag van € 68 onbelast vergoeden. Als de fiets duurder is dan € 749 mag u het meerdere niet onbelast vergoeden. De onbelaste vergoeding bedraagt dus maximaal € 681. Voorwaarde voor deze onbelaste vergoeding is dat u in in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets heeft verstrekt, ter beschikking gesteld of vergoed.

Verstrekken van een fiets

Heeft u aan de werknemer voor woon-werkverkeer een fiets verstrekt en de werknemer wordt eigenaar van de fiets, moet u daarvoor een bedrag bij het loon tellen. De waarde van deze verstrekking wordt gesteld op € 68, als de waarde in het economische verkeer van de fiets niet hoger is dan € 749. U mag in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren niet eerder een fiets hebben verstrekt, vergoed of ter beschikking gesteld. Ook fietsen met een waarde in het economische verkeer van meer dan € 749 vallen onder de regeling. Van de eerste € 749 is € 68 loon. Voorzover de waarde in het economische verkeer van de fiets hoger is dan € 749, moet u het meerdere ook bij het loon tellen.

Ter beschikking stellen van een fiets

Als een fiets die u voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt, uw eigendom blijft, geldt dat u voor een fiets met een catalogusprijs (inclusief omzetbelasting) tot € 749 niets bij het loon hoeft te tellen. Deze regeling mag u toepassen als u in het kalenderjaar en de twee voorafgaande kalenderjaren niet eerder een fiets ter beschikking heeft gesteld, vergoed of verstrekt.

Met de fiets samenhangende zaken

U kunt in 2005 met de fiets samenhangende zaken tot een bedrag van € 250 onbelast vergoeden of verstrekken. Dit bedrag moet u nog verminderen met bedragen die u in 2004 en 2003 heeft vergoed of verstrekt. Het moet gaan om zaken die bij uitstek bij woon-werkverkeer op de fiets van pas komen. Voorbeelden zijn de benodigde reparaties, een extra slot, een steun voor de aktentas en het regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt. Zaken die normaal ook zonder de fiets worden gebruikt (zoals warme kleding) kunnen niet onbelast worden vergoed of verstrekt. Naast de met de fiets samenhangende zaken mag u een fietsverzekering onbelast vergoeden of verstrekken. Voor het onbelast vergoeden of verstrekken van de met de fiets samenhangende zaken of de fietsverzekering moet de werknemer op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij in het kader van woon-werkverkeer reist, van de fiets gebruik maken.

Meer informatie

Meer weten? Ga dan naar de website van de Belastingdienst. De tekst hierboven is slechts een uittreksel van die informatie.

 

 

Reacties

Pieter | 11-05-2010 12:44

Het is fijn dat ook een fietsverzekering onbelast kan worden vergoed. Een fietsverzekering is namelijk erg belangrijk (met name voor dure, nieuwe fietsen). Een site met nuttige informatie over fietsverzekeringen is http://www.fietsverzekering-informatie.info

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2023 Vertaalweb