Wat is het doel van Vertaalweb?

[document-ikoon]

Vertaalweb is een Nederlandstalig forum voor iedereen die geregeld met het vak van vertalen of tolken te maken heeft of die daarin is geïnteresseerd. Het gaat hierbij niet uitsluitend om beroepsbeoefenaren, maar ook om vertaaldocenten, studenten en opdrachtgevers van vertaal- en tolkopdrachten.

 

Het doel is enerzijds het delen van kennis en informatie en anderzijds het bijeenbrengen van de diverse marktpartijen. Het eerste aspect is grotendeels gratis (na registratie). Voor voorkeursbehandeling bij vertaalopdrachten en voor het plaatsen van opdrachten en vacatures dient een bijdrage te worden betaald. Klik op ‘Aanmelden’ voor een overzicht over de voordelen van de verschillende abonnementsvormen.

 

Vertaalweb wil een virtuele ontmoetingsplaats zijn. Het is een website van en voor vertalers, tolken, vertaaldocenten en vertaalstudenten. Iedereen kan er dus een bijdrage aan leveren. Sterker nog, dat is juist de bedoeling.

 

Vertaalweb is een initiatief van Koen Gubbels, Marcel Lemmens en Tony Parr.

 

 

 

 

 

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2009 Vertaalweb