Marcel Lemmens en Tony Parr van Teamwork tekenen voor de organisatie van de dag

Het vertaalonderwijs ontmoet de vertaalmarkt

Wat kunnen vertalers en opleiders voor elkaar betekenen?

[document-ikoon]Vertaalcongres op woensdag 8 november (Utrecht) voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de vertaalmarkt.

Op woensdag 8 november vindt op de Universiteit Utrecht (Drift 21) een congres plaats dat beoogt de kloof te dichten tussen het vertaalonderwijs en de vertaalmarkt. De dag ("Een kwestie van vraag en aanbod") bestaat uit een presentatie, een aantal discussiepanels en een interactieve brainstormsessie. Centrale vragen die tijdens de diverse onderdelen aan bod komen:

  • Wat voor (freelance) vertalers of medewerkers zoeken vertaalbureaus en vertaaldiensten?
  • Wat voor vertalers bieden de opleidingen? Hoe worden studenten voorbereid op de praktijk?
  • Hoe kijken oud-studenten van vertaalopleidingen terug op hun sprong van opleiding naar praktijk?
  • Wat kunnen vertaalopleidingen enerzijds en werkgevers en opdrachtgevers van vertalers anderzijds voor elkaar betekenen?

Een kwestie van vraag en aanbod is voor iedereen die zich bezighoudt met vertalen: zelfstandig vertalers, medewerkers van vertaalbureaus en vertaaldiensten, eigenaren van vertaalbureaus, vertaaldocenten en vertaalstudenten. De belangrijkste doelen zijn het uitwisselen van informatie en ideeën en het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod. De organisatie is in handen van Teamwork, in samenwerking met brancheorganisatie ATA (Association of Translation Agencies) en ITV Hogeschool voor Tolken & Vertalen.

"Met de organisatie van het congres gaat een lang gekoesterde wens van ons in vervulling," zegt Tony Parr van Teamwork. "We zien tijdens onze cursussen al jaren dat er betrekkelijk weinig doorstroming is en vragen ons af waar de afgestudeerden van de opleidingen blijven. Zijn er voldoende jongeren die voor het vertaalvak kiezen? Zijn de degenen die van de opleidingen af komen, voldoende geëquipeerd en voorbereid op de eisen van de markt? En zijn we als branche wel zichtbaar genoeg? Wij zouden graag zien dat er een echte dialoog, of liever een hechte samenwerking, ontstaat tussen opleidingen en praktijk. Daar hebben beide partijen belang bij en dat komt de kwaliteit van ons vak ten goede. Voor een gezonde toekomst hebben we immers veel vers bloed nodig!"

Een kwestie van vraag en aanbod is meer dan alleen een dialoog tussen opleidingen en markt. "Het congres zal door de bijdragen van de diverse deelnemers ook een goed beeld schetsen van de situatie op Nederlandse - en Belgische - vertaalmarkt," zegt Marcel Lemmens. "De programma is ook voor zelfstandigen zeer relevant. Algemeen directeur Jaap Wilkens van WCS Groep - een van de grootste spelers op de Nederlandse vertaalmarkt - zal de dag openen met een persoonlijke visie op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Jaap weet als geen ander wat ons te wachten en te doen staat. Verder zullen zowel de vertegenwoordigers van vertaalbureaus, vertaaldiensten, hogescholen, universiteiten als de in de panels vertegenwoordigde vertalers ons een spiegel voorhouden en laten zien wat een vertaler nu moet kennen en kunnen om zichzelf een echte professional te noemen."

De kosten van de dag zijn zo laag mogelijk gehouden, zodat zo veel mogelijk mensen aan de dag kunnen deelnemen. Hoe meer meningen en inzichten, hoe beter. Tot 9 oktober geldt bovendien een vroegboekkorting. Tot die datum bedragen de inschrijfkosten EUR 125 (all-in). Bij aanmelding na 9 oktober bedragen de deelnamekosten EUR 150. 

Voor studenten geldt tot 9 oktober een speciaal tarief van EUR 40. Daarna bedraagt het EUR 65.

Wilt u meer informatie over het congres en ontvangt u graag een programma en een inschrijfformulier? Stuurt u dan een e-mail naar Teamwork: mlemmens@planet.nl of tonyparr@planet.nl. U kunt ook bellen naar (043) 364 81 76 of (043) 362 20 45.

Zie ook de agenda op deze site.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb