Elsowina Ruitenberg

"Van freelancer naar ondernemer"

Een verslag van Elsowina Ruitenberg

[document-ikoon]Op maandag 9 oktober vond in Utrecht een bijzondere Teamworkcursus plaats. Michelle Jongebloet en Alfred van Muiden van IMK Intermediair verzorgden een training gericht op de verbetering van de ondernemersvaardigheden, de bedrijfsstrategie en het prijsbeleid van zelfstandig vertalers. Elsowina Ruitenberg was een van de deelnemers aan de dag.

SMART! Nee, niet dat kekke autootje. Specifieke, Meetbare, Acceptabele, Realistische en Tijdgebonden doelen kiezen. Dat was de uitdaging die IMK-adviseur Michelle Jongebloet voor ons in petto had: kies SMART-doelen en werk ze uit. Ze helpen ons namelijk bij de overstap van Vertaler Oude Stijl naar Vertaler Nieuwe Stijl, maar alleen als we dat als zelfstandig vertalers zelf willen! Kortom, we moeten keuzes maken.
 
Na een welkomstwoord van Tony Parr (Teamwork) begon Michelle op verfrissende wijze met de presentatie van deze workshop. In plaats van het obligate voorstelrondje mochten alle deelnemers een vraag bedenken voor hun collega-vertalers. Michelle ging rond met een afgedankte goudvissenkom om de strookjes te verzamelen. Er bleken verrassende vragen in te zitten, die soms even verrassend werden beantwoord.
 
In een plezierige, informele sfeer hield Michelle ons een spiegel voor. Ze is namelijk van mening dat freelancers meestal gewoon ondernemers zijn. De een is alleen ondernemender dan de ander. Ze wees onder andere op het feit dat niet alleen de productieve, declarabele uren voor het ondernemerschap tellen, maar ook alle uren die wij (vertalers) besteden aan vakliteratuur, administratie, acquisitie enz. Volgens Michelle gaan de Vertalers Oude Stijl direct aan de slag als hun computer ‘piept’, ze stellen zich afwachtend, reactief en volgend op en daardoor oefenen ze weinig invloed uit op hun eigen beloning. Vertalers Nieuwe Stijl daarentegen nemen meer initiatief, gaan actiever te werk en streven naar verandering.
 
Hoe kwamen we nu tot een juiste keuze of en zo ja wat we zouden willen veranderen? In kleinere groepjes mochten we door middel van onderlinge vraaggesprekken eerst vaststellen welke sterke en zwakke vaardigheden/kwaliteiten we bezitten. Daarna namen we onze eigen bedrijfsstrategie onder de loep: waar sta je nu, waar wil je naartoe en welke stappen moet je daarvoor zetten. Michelle daagde ons uit om SMART te worden.
 
Na een voortreffelijke lunch nam Michelle’s collega Alfred van Muiden de presentatie over. Hij vroeg naar ons uurtarief en of we een Aldi- of een AH-mens waren. Dat laatste zou namelijk gerelateerd zijn aan de wijze waarop wij ons eigen tarief bepalen. Tot nu toe is de prijsberekening bij vertalers vooral productgericht (prijs per woord). Sommige vertaalbureaus maken daar handig gebruik van door tarieven te dicteren en bieden weinig ruimte om te onderhandelen. Alfred adviseerde ons om het roer om te gooien: wees klantgericht, zoek je unieke punten, verken je klant en leef je in de klant in. Zo kun je meer betekenen voor je klant en je tarief daar ook op afstemmen.
 
Vervolgens mochten we zelf weer aan de slag: een importeur wil Chinese MP3-spelers in Nederland op de markt brengen en heeft een gebruiksaanwijzing in het Nederlands nodig. Wat is jullie aanpak? In groepjes van drie gingen we brainstormen: tot hoe ver kun je/wil je als vertaler gaan? Hierop volgde een levendige discussie, waaruit geconcludeerd kon worden dat de ene vertaler inderdaad ondernemender is dan de ander.
 
Aan het eind van de dag kregen we allemaal nog een ‘goodie’ van het IMK: het boek Calimeromarketing van Karen Romme. De treinreis naar huis verliep een stuk sneller …
 
Dank aan Tony Parr en Marcel Lemmens van Teamwork voor een bijzonder geslaagde workshop! Inspirerend voor mij, juist omdat we konden sparren met mensen van buiten onze branche. Dat heeft mij in elk geval tot nadenken gestemd.
 
Elsowina Ruitenberg is als zelfstandig vertaalster D-NL, E-NL en F-NL (dietsendeutsch@wanadoo.nl) nu ruim 11 jaar actief. Specialisaties: vertalingen van financieel-economische teksten en teksten op het gebied van marketing, toerisme en journalistiek. Ze neemt regelmatig deel aan de workshops van Teamwork.
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb