Gelouterd stageverlener

Stages stiefkind van vertaalopleidingen

De begeleiding van stagiairs vanuit vertaalopleidingen schiet schromelijk tekort

[document-ikoon]

Zomaar twee koppen uit voorbije maanden: 'Scholen begeleiden studenten onvoldoende' (Kennisnet, 11 februari) en 'Stagiair te vaak goedkope invaller' (NRC, 8 mei), Het eerste artikel luidt de alarmbel over scholen die amper weten waar studenten zich tijdens hun stage mee bezighouden. Het tweede artikel kaatst de bal terug - voor zover artikelen ballen terugkaatsen - en stelt dat stageverlenende bedrijven stagiairs "als invalkracht gebruiken en alleen routineklusjes laten doen".

Nou ben ik toevallig zelf stageverlener. Als eigenaar van een vertaalbureau heb ik in de afgelopen 14 jaar tientallen taalstudenten zien passeren (een aantal daarvan zijn inmiddels gewaardeerde collega's). In welke van bovenstaande nieuwskoppen kan ik me nou vinden? Zonder twijfel het eerste: stagebegeleiding vanuit scholen schiet tekort.

Ter illustratie: de laatste keer dat ik persoonlijk contact heb gehad met een stagebegeleider van een hogeschool of universiteit is alweer tweëenhalf jaar geleden. Op een middag werd ik gebeld door een docente die eens wilde weten hoe het met haar stagiaire ging. Ik deed uit de doeken wat er goed en minder goed ging, maar voordat ik op stoom was werd ik alweer onderbroken door de mevrouw die zich verontschuldigde voor het feit dat ze nu echt naar de les moest. Kennelijk had ze me even tussen twee lessen door gebeld. Niet echt een blijk van enorme interesse in waar wij hier mee bezig waren. Sindsdien zijn andere contacten met opleidingen eigenlijk alleen via de post verlopen in de vorm van heen en weer gestuurde stagecontracten en afstudeerscripties.

Nu heb ik ook weleens - in een heel ver verleden - een stagebegeleider gehad die het liefst om de twee weken wilde langskomen voor een voortgangsbespreking. Die moest ik afremmen. Wij moeten immers ook aan ons werk toekomen. Maar liever iemand die ik moet afremmen dan iemand waar je nooit van hoort.

Ondertussen investeren wij behoorlijk wat tijd in onze stagiaires. Zo krijgen de meeste stagiaires een spoedcursus translation tools, iets waar ze in hun opleiding hooguit aan mogen ruiken, en worden al hun vertalingen geredigeerd door een ervaren vertaler zodat ze onmiddellijke feedback krijgen op hun werk. Okay, er worden niet wekelijks uren aan evaluaties besteed, maar binnen de context van een drukke vertaalpraktijk is de begeleiding maximaal. Ik herken me dan ook totaal niet in de kritiek dat bedrijven stagiairs inzetten als goedkope invalkracht. En zelfs al zou dat zo zijn, is dat nou zó erg? Ik heb zelf als tiener en student vele tientallen bijbaantjes gehad en zelfs van de rotbaantjes heb ik wat  opgestoken.

Waarom hebben stages kennelijk zo'n lage prioriteit binnen het onderwijs? Toenemende belasting en werkdruk van docenten zullen ongetwijfeld een rol spelen. In dat geval kun je je voorstellen dat met name bijzaken minder aandacht krijgen. Stages zijn echter geen bijzaak maar cruciaal voor de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. Het primaire doel van het onderwijs is immers jonge mensen voorbereiden op een maatschappelijke loopbaan. Dat is hun bestaansrecht. Zonder contact met de praktijk raken scholen en docenten hun voeling kwijt met de maatschappij en komt hun bestaansrecht ter discussie te staan. Leid je mensen op zodat ze een diploma aan hun muur kunnen hangen of leid je ze op zodat ze een baan kunnen vinden? Het laatste lijkt me.

Over het algemeen ben ik heel blij met de meeste vertaalopleidingen en hun stages. Ze vormen een ideaal wervingsinstrument. En ik hoef ook echt niet maandelijks bij een docent op schoot te zitten, maar iets meer interesse van het onderwijsveld in ons stageverleners, zou niet onaardig zijn.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2023 Vertaalweb