Hoe nu verder?

Aanbevelingen voor een betere aansluiting tussen vertaalonderwijs en vertaalpraktijk

[document-ikoon]In de laatste sessie van het door Teamwork georganiseerde congres "Een kwestie van vraag en aanbod" (Utrecht, 8 november) hebben de deelnemers in kleine groepen aanbevelingen geformuleerd voor een betere aansluiting tussen vertaalonderwijs en vertaalpraktijk.

 • Meer contact en onderlinge samenwerking tussen de diverse vertaalopleidingen. 
 • Meer contact tussen bedrijven en opleidingen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Initiatieven moeten komen vanuit zowel de opleidingen als de vertaalpraktijk. Voorbeelden: meer werkvelddeskundigen die zitting nemen in besturen en commissies, jaarlijkse bijeenkomsten zoals dit congres, betere terugkoppeling van de stage-ervaringen, opleidingen zouden gebruik moeten maken van internationale netwerk van vertaalbureaus voor stages, gastdocenten op de opleidingen, beroepsoriëntatieweken, vertaalopdrachten die worden voorzien van feedback door een vertaalbureau. 
 • Masters voor vertalers (specialisatie) in deeltijd voor werkenden. 
 • Meer door praktijkmensen verzorgde gastcolleges op de vertaalopleidingen. Meer gestructureerde inbreng van gastdocenten uit de vertaalpraktijk. 
 • Meer aandacht voor vertaaltools in de vertaalopleidingen. 
 • Meer aandacht voor Nederlands in de vertaalopleidingen. 
 • Kwaliteit van de opleidingen verbeteren: Nederlands als autonoom vak en selectie aan de poort. 
 • Betere controle en begeleiding vanuit vertaalopleidingen naar de stageplaatsen en omgekeerd. 
 • In de vertaalopleidingen teksten aanbieden uit de vertaalpraktijk, zodat de studenten een beter beeld krijgen van het soort materiaal dat in de praktijk wordt vertaald. 
 • Meer stageplaatsen. 
 • Meer communicatie met betrekking tot de beeldvorming over het vertaalvak bij de studenten. 
 • Vrijstellingen voor eerder verworven competenties bij opleidingen (studenten die eerder andere dingen hebben gedaan). 
 • Erkenning van eerdere werkervaring bij de beloning van startende vertalers. 
 • Meer aandacht voor time-management bij het maken van vertalingen tijdens de opleiding (werken onder tijdsdruk). 
 • Snuffelstage in een vroeg stadium van de opleiding. 
 • Mentoraat voor afgestudeerden (ervaren vertalers als mentoren van nieuwkomers). 
 • Ervaringsplaatsen voor afgestudeerden. 
 • Nascholingsdagen voor afgestudeerden. 
 • Communicatietraining voor studenten met het oog op contacten met klanten / opdrachtgevers. 
 • Als beginnend vertaler meteen marktconforme prijzen hanteren (kosten van revisie door een derde erin verwerken). 
 • Jaarlijkse ‘summer schools’ voor startende vertalers organiseren. 
 • Betere voorbereiding op de vertaalpraktijk voor vertaalstudenten. 
 • Centraal aanmeldingspunt voor stages, waardoor het ook voor kleinere vertaalbedrijven gemakkelijker is stageplaatsen aan te bieden. 
 • Docenten een weekje laten meedraaien bij een vertaalbureau. 
 • Een lange stage aan het einde van de studie (1 jaar, met tussentijdse rapportage). 
 • Verplichte stage aan het einde van de opleiding. 
 • Zelfstandig stage-opdrachten uitvoeren (thuis). 
 • Vakmanschap tolk/vertalers promoten bij het bedrijfsleven. 
 • Meer aandacht voor het reviseren/redigeren van eigen vertalingen en/of die van anderen met als doel: verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid en aanleren van een kritische houding. 
 • Niet doorschieten met ‘professionalisering’. Uiteindelijk blijven taal- en vertaalvaardigheid het belangrijkst. 
 • Gebruik van ‘case study’s’. 
 • Meer oefenen met CAT-tools. 
 • Afvaardigingen van brancheverenigingen en opleidingen samenbrengen in een commissie om betere afstemming te krijgen tussen vraag en aanbod. 
 • Terugkomdagen voor alumni (met workshops).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb