Van WAZ naar inkomensafhankelijke bijdrage

[document-ikoon]De Belastingdienst heeft een nieuwe bron van inkomsten gevonden bij zelfstandigen: de 'inkomensafhankelijke bijdrage' in het kader van de nieuwe Zorgverzekeringwet

Vorig jaar is de WAZ afgeschaft. Daar was ik, en ben ik, niet rouwig om. Ik heb ondertussen een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten om het 'verzekeringsgat' te dichten, maar per saldo ben ik nu goedkoper uit dan voorheen. Het enige wat me nog steeds niet zint, is dat de overheid de niet uitgekeerde (lees: opgepotte) WAZ-bijdragen van de afgelopen jaren niet heeft terugbetaald aan alle rechthebbenden. Dat geld is waarschijnlijk al lang verdwenen in de gulzige geldkist van Zalm.

Maar na de afschaffing van de WAZ heeft de Belastingdienst nu een nieuwe bron van inkomsten ontdekt: de 'inkomensafhankelijke bijdrage'. Op de website van de Belastingdienst lees ik het volgende:

"Iedere verzekeringsplichtige moet (naast een vaste nominale premie) een bijdrage betalen die aan de hoogte van het bijdrage-inkomen is gerelateerd. Deze bijdrage wordt daarom de inkomensafhankelijke bijdrage genoemd. Het bijdrage-inkomen bestaat uit het gezamenlijke bedrag dat een verzekeringsplichtige ontvangt aan belastbaar loon, belastbare winst uit onderneming, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Het percentage van de bijdrage ligt op 6,25%. De hoogte van het inkomen waarover de bijdrage wordt berekend, kent een maximum. Dit maximumbedrag moet nog worden vastgesteld, maar het ligt vermoedelijk rond de € 30.000. Als uw jaarinkomen hoger ligt dan dit bedrag, betaalt u over dat meerdere gedeelte geen bijdrage meer. Uitgaande van 6,25%, ligt het maximaal te betalen bedrag dus rond de € 1.875 per jaar."

Maak de borst dus maar nat. Dat wordt weer een extra blauwe envelop.

Meer informatie:
Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb