Weg met vooroordelen als 'stoffige vertalers'.

De vertaalafdeling: ANWB Vertaalservices

11 vragen aan Natalie Luigs, Manager van ANWB Vertaalservices, de eigen vertaalafdeling van de ANWB.

[document-ikoon]Naast vertaalbureaus en freelancers bestaan er natuurlijk ook vertaalafdelingen. Menig Nederlands bedrijf of instelling heeft een afdeling met gespecialiseerde vakvertalers. Het spits in deze nieuwe serie profielen wordt afgebeten door ANWB Vertaalservices.


ANWB Vertaalservices in cijfers

Opgericht in
De zestiger jaren
Aantal medewerkers 6
Vertaalproductie 2007 in woorden 3.000.000
 1. Hoe is de ANWB-vertaalafdeling ontstaan? 

Al meer dan 25 jaar geleden waren er al vertalers in dienst van de ANWB ter ondersteuning van de hoofddirectie. Door de jaren heen heeft deze vertaaldienst zich ontwikkeld tot de afdeling ANWB Vertaalservices: een facilitaire dienstverlenende afdeling die behalve voor alle ANWB-onderdelen en -dochters ook voor externe klanten vertaalt.

2. Wat voor soort teksten vertalen jullie? In welke talen?

Er wordt vertaald naar het Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans en Italiaans, en talrijke andere talen, zowel door in-house vertalers als door externe vertalers uit ons eigen netwerk.

3
. Groeit het aantal woorden dat jullie per jaar vertalen? Zo ja, met hoeveel procent?

Het aantal woorden is vrij constant, alleen de verhouding tussen interne ANWB-klanten en externe klanten fluctueert. De verhouding ligt op ongeveer 70/30. Grotere ANWB-projecten zorgen voor incidentele variaties in volume.

4
. Werken jullie alleen voor de ANWB of ook voor externe klanten?

W
ij werken voornamelijk voor de ANWB maar ook voor een steeds grotere groep vaste externe klanten (automobielindustrie, advocatenkantoren, toeristische organisaties, rechtsbijstands- en rechtshulpbureaus), waarbij er altijd wel een link met de activiteiten en werkterreinen van de ANWB bestaat.

5
. Vertalen is geen kernactiviteit van de ANWB. Geeft dat wel eens spanningen?

A
ls interne facilitaire vertaalafdeling moeten wij ons natuurlijk altijd verantwoorden. We opereren in een context waar “competitive insourcing” de regel is. Dit zorgt ervoor dat we altijd weten of we marktconform en productief zijn en hoe wij er financieel voorstaan. Maar ook hoe onze klanten ons beoordelen. In algemene zin wordt de toegevoegde waarde van een in-house vertaalafdeling wel erkend en gewaardeerd. Het is inderdaad zo dat wij met onze grondige kennis van de ANWB-organisatie en haar processen, diensten en producten bijzonder goed op de vragen van onze interne klanten kunnen inspelen. Ook onze beschikbaarheid en het feit dat we in het zelfde gebouw zitten – en vertrouwelijke documenten dus nooit de organisatie hoeven te verlaten - spelen hierbij een belangrijke rol.

6
. Vertaal je zelf ook of ben je voornamelijk beleidsmatig bezig?

I
k vertaal voor ca. 60 % (naar het Duits) en voor de overige tijd ben ik bezig met beleidsmatige zaken en de dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling, automatiseringsvraagstukken, klantenenquêtes, marketing, accountmanagement en het bijhouden van ons netwerk van vertalers. Ook personeelszaken behoren hierbij, zo hebben we elk jaar een stagiaire van de ITV die (gedeeltelijk) door mij wordt begeleid.

7
. Werken jullie veel met freelancers of vindt het meeste vertaalwerk in-house plaats?

V
oor de eigen talencombinaties (F, E, D, NL) wordt met uitzondering van topdruktes en vakanties alles in-house en door eigen vertalers vertaald. Talencombinaties die wij niet in huis hebben besteden wij uit aan een netwerk van freelance vertalers, waarvan sommigen al tientallen jaren voor de ANWB werken. Deze vertalers worden regelmatig gecontroleerd en daardoor weten we dat we 150% op hen kunnen vertrouwen.

8
. Wat vind je het leukste aan vertalen c.q. het managen van een vertaalafdeling?

W
at me trekt in deze functie is de afwisseling en het contact met de mensen binnen een grote en zeer levendige organisatie. Freelance vertalen heb ik gedaan, maar dat was mij gewoonweg te eenzaam. Ik vind het leuk om mijn marketing- en accountmanagementvaardigheden te kunnen benutten en nieuwe producten te bedenken (Speech Coaching en bijvoorbeeld  taalcursussen op maat, filmavonden, taallunches). Daarnaast vind ik het niet alleen belangrijk, maar vooral erg leuk, om onze afdeling binnen en buiten de eigen organisatie te promoten. Ook is het een uitdagende taak om steeds weer te proberen aan de zeer uiteenlopende eisen van onze klanten te voldoen! Maar het allerleukste is dat ik merk dat mijn hele club er steeds weer voor gaat en we daardoor enorm veel teamgeest hebben ontwikkeld.

9
. Wat zou je adviseren aan een beginnende vertaler?

B
ekijk voordat je begint eerst alle mogelijkheden: in-house vertaalafdelingen, vertaalbureaus en freelancen en vorm je voor jezelf een beeld waar je het prettigst werkt. Promoot jezelf en zorg ervoor dat je een goed en betrouwbaar netwerk van opdrachtgevers en collega’s hebt en hou de ontwikkelingen in het vak nauwlettend bij. Ontwikkel constant je algemene kennis en aarzel niet om wat meer te lezen over de vakgebieden waarin je vertaalt of wilt vertalen.

1
0. Op welke terreinen zou de vertaalbranche zich in het algemeen kunnen verbeteren?

P
ersoonlijk vind ik dat er nog wat aan het imago van de vertaler/vertaalbranche mag worden verbeterd. We zijn highly qualified professionals met veel ervaring en een brede algemene kennis…maar we komen nog steeds de vooroordelen van de “stoffige” vertalers tegen of worden gezien als een soort veredelde typistes. De branche is te versnipperd, men zou een vuist moeten maken en gezamenlijk moeten zorgen voor meer promotie en een beter imago. Ook zou er meer (en centraler) opleiding aangeboden moeten worden voor die vertalers die zich willen bijscholen.

1
1. Wat doe je over tien jaar?

I
k denk dat ik tegen die tijd een vaste baan bij een in-house vertaalafdeling of een vertaalbureau heb en dit combineer met een eigen bedrijf (en dan wel een multidisciplinair maar wel op taal georiënteerd bedrijf zoals een combinatie uit cursussen geven, vertalen en websites/promotiemateriaal vervaardigen voor bedrijven die de Duitse markt op willen). Maar misschien fok ik dan ook wel paarden in Texas ...wie zal het zeggen.

 

 

Reacties

Henk Nuiten | 13-01-2011 15:04

Dr. H.F. Nuiten: Multinationaal afkortingenlexicon. Op cd-rom. Heruitgave in eigen beheer 2011

Graag wil ik de aandacht vestigen op de vernieuwde en zeer vermeerderde uitgave van mijn Multinationaal afkortingenlexicon. Dit werk gaat over de betekenis van afkortingen in de belangrijkste Europese talen en laat zien hoe men ze het best kan vertalen.
Hoe ontstaat zoiets? Ik ben van 1966 tot 1994 docent Frans geweest aan de KUN (thans Radboud Universiteit). Een van mijn belangrijkste onderwijstaken was de vertaling in en uit het Frans. Omdat de studenten dikwijls struikelden over afkortingen in Franse publicaties, besloot ik een lijst samen te stellen van de meest frequente. Van lieverlee ontstond echter het idee, mede op aandringen van mijn collega's van de andere vakgroepen moderne talen, om niet-Franse talen er nadrukkelijker bij te betrekken. Bovendien bleek het zinvol om, voor zover mogelijk, dwarsverbindingen aan te leggen tussen de belangrijkste Europese talen. De vermelding van multinationale equivalenten vergemakkelijkt namelijk in hoge mate het vertalen van afkortingen.
De talen die aan bod komen zijn in volgorde van frequentie Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Latijn en Russisch. Verder geeft het lexicon een inkijkje in een aantal vertaaltechnieken die men kan toepassen op afkortingen. Voor verdere informatie verwijs ik naar http://members.chello.nl/~h.nuiten/.

Henk Nuiten
Madoerastraat 20
6524 LH Nijmegen
Nederland

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2023 Vertaalweb