Drift in Utrecht

Masterprogramma Vertalen van de Universiteit Utrecht

Eenjarige academische masteropleiding in Utrecht

[document-ikoon]Universiteit Utrecht biedt een masteropleiding vertalen voor zes Europese talen.

Hoe heet de opleiding officieel?
Masterprogramma Vertalen binnen de MA Duitse/Engelse/Franse/Italiaanse/Portugese/Spaanse Taal en Cultuur
 
Wat voor type opleiding is het?
De MA Vertalen is een éénjarige academische masteropleiding die leidt tot de titel Master of Arts.
De opleiding staat open voor studenten met een academische BA in een van de vreemde talen waarin de master wordt aangeboden. Voor studenten met een ander voortraject bestaat de mogelijk tot instromen na het volgen van een premastertraject. Voor alle studenten geldt dat zij moeten voldoen aan de programmaspecifieke ingangseisen (zie de website van de Master onder ‘Ingangseisen’).
 
Welke talencombinaties biedt de opleiding?
Duits-Nederlands, Nederlands-Duits
Engels-Nederlands, Nederlands-Engels
Frans-Nederlands, Nederlands-Frans
Italiaans-Nederlands, Nederlands-Italiaans
Portugees-Nederlands, Nederlands-Portugees
Spaans-Nederlands, Nederlands-Spaans
 
Hoe is de opleiding tot stand gekomen?
De MA Vertalen van de UU is een voortzetting van de Specialisatie Vertalen die de UU aanbood voor de invoering van de bachelor-masterstructuur.
 
Hoe ziet het curriculum eruit?
De MA Vertalen is een academische master met een sterke professionele oriëntatie. Speerpunt van de opleiding is de combinatie van vertaalpraktijk en vertaalbeschouwing. Het curriculum bestaat uit een combinatie van praktische vertaalcursussen en cursussen waarin de reflectie over het vertalen en vertaling centraal staat. Door middel van keuzecursussen en de inrichting van een afstudeerproject kan binnen het programma gekozen worden voor een vaktalige en een literaire variant. Binnen de vaktalige variant is veel aandacht voor het gebruik van tools in de vertaalpraktijk. In het ICT-centrum van de Faculteit Geesteswetenschappen zijn diverse tools voor studenten beschikbaar.
Het programma voorziet in de mogelijkheid om een stage te doen.
Via de website kan een studiegids worden gedownload waarin een uitgebreide beschrijving van het programma als geheel en van de afzonderlijke cursussen is opgenomen.
 
Wat maakt de opleiding bijzonder?
Door het karakter van een vervolgopleiding is de MA Vertalen van de Universiteit Utrecht de enige vertaalopleiding in Nederland die in zijn geheel aan vertalen is gewijd. Door de flexibele indeling biedt het programma de student de mogelijkheid om de opleiding in hoge mate naar eigen behoeften en belangstelling in te richten.
 
Waar komen afgestudeerden terecht?
Afgestudeerden komen terecht in alle hoeken en gaten aan de vertaalmarkt. Ze komen in dienst bij ondertitelbedrijven, bij vertaalbureaus of instellingen, of vestigen zich als zelfstandig vertaler. De afgelopen twee jaar had zestig procent van de afgestudeerden op het moment van afstuderen een baan.
 
Hoe onderhoudt de opleiding contact met de vertaalmarkt?
De opleiding houdt contact met het werkveld door middel van een groeiend netwerk van stageadressen. De staf bestaat voor een deel uit mensen die tevens actief zijn als literair of vaktalig vertaler. In de cursussen worden regelmatig gastcolleges verzorgd door partijen uit de praktijk (vertaalbureaus, literair vertalers). Er bestaan actieve banden met instellingen als het Steunpunt Literair Vertalen.
 
Wat zijn de contactgegevens van de opleiding?
Dr. Cees Koster
Programmacoördinator MA Vertalen UU
Trans 10, kamer 0.03a
3512 JK Utrecht
030-2536014
 
 
 
 

Reacties

tineke van tienen-elfering | 09-03-2010 11:37

Ik zou graag de opleiding vertalen NE-EN en/of EN-NE volgen. In mei 2000 afgestudeerd in Leiden, met als doctoraal keuzevakken o.a. vertalen NE-EN en EN-NE, en advanced writing. Na mijn studie heb ik twee jaar gewerkt als medisch vertaler bij de RUL. Kunt u mij een studiegids sturen.

Ronald | 09-03-2010 12:39

Tineke, je kunt beter contact opnemen met de universiteit. Deze site staat er los van.

Eky Reiss | 08-08-2010 14:05

Zou u mij info/studiegids toe kunnen sturen over de Masteropleiding Vertaler Duits (Van Deldenpad 6, 6862 DC Oosterbeek)? Ik heb geen Duits gestudeerd maar antopologie. Ik heb wel een behoorlijke basiskennis van deze taal omdat het mijn vaders taal is. Hopelijk kan ik een toelatingsexamen o.i.d. doen. Ik hoor graag van u. Alvast bedankt

Miriam | 30-10-2016 22:58

Ik wil graag weten of deze opleiding nog geldig is? Want heb interesse in vertalling Portugees-Nederlands, Nederlands-Portugees. Alvast bedank

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb