Opleidingsaanbod Hogeschool Gent Vertaalkunde

Praktijkgerichte aanpak met academische ondersteuning, voor leerlingen met een vwo-diploma.

[document-ikoon]Een Belgische vertaalopleiding met vier academische opleidingen.

Hoe heet de opleiding officieel?
Aan de Hogeschool Gent Vertaalkunde kun je vier academische opleidingen volgen:
  • Bachelor in de toegepaste taalkunde
  • Master in het tolken
  • Master in het vertalen
  • Master in de meertalige communicatie
Wat voor type opleiding is dat?
Alle opleidingen die Hogeschool Gent Vertaalkunde aanbiedt, zijn academische opleidingen (zoals aan de universiteit) op het gebied van de toegepaste taalkunde. De bacheloropleiding is een driejarige opleiding (3 keer 60 studiepunten) en bereidt je voor op de drie masterstudies (telkens één jaar, 60 studiepunten).  
 
Welke talencombinaties kan je volgen?
Het Nederlands geldt als basistaal en neemt een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Daarnaast kiezen de studenten voor twee vreemde talen uit een waaier van acht mogelijkheden. De eerste vreemde taal wordt gekozen uit het aanbod: Duits, Engels of Frans. Voor de tweede vreemde taal wordt de keuzemogelijkheid uitgebreid met Italiaans, Russisch, Spaans, Tsjechisch en Turks.
 
Hoe is de opleiding tot stand gekomen?
De opleiding is in 1968 ontstaan als meer praktijkgerichte variant op de talenstudie aan de universiteit. Hogeschool Gent Vertaalkunde is nu één van de dertien departementen van de Hogeschool Gent, die als Vlaamse autonome hogeschool in 1995 is ontstaan uit de fusie van verschillende instellingen voor hoger onderwijs. Sinds 2003 is de Hogeschool Gent lid van de Associatie Universiteit Gent. Het departement Vertaalkunde werkt samen met de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Het departement telt ruim duizend studenten.
 
Hoe ziet het curriculum eruit?
In de eerste twee bachelorjaren ligt de klemtoon op het verwerven van basiskennis. Het programma bestaat uit de opleidingsonderdelen Taalstructuren en Taalpraktijk, aangevuld met een aantal maatschappelijk georiënteerde en algemene taalvakken. Het derde bachelorjaar bereidt de studenten voor op de drie masters, onder andere door per vreemde taal de vakken vertaling, tekstvaardigheid en mondelinge vaardigheid in het programma op te nemen. De masteropleiding biedt een diepgaande specialisatie aan.
Studenten worden ook vertrouwd gemaakt met alle mogelijke culturele facetten van de bestudeerde talen. De opleiding is praktijkgericht, maar stoelt op een stevige theoretische basis.
De inhoud en aanpak van de diverse vakken kunnen in de zogenaamde ‘studiefiches’ online geraadpleegd worden via de website van de hogeschool.
 
Wat maakt de opleiding bijzonder?
Hogeschool Gent Vertaalkunde biedt als enige vertaalopleiding in Vlaanderen Tsjechisch en Turks aan als vreemde taal. Het departement voert internationale samenwerking hoog in het vaandel en maakt deel uit van een netwerk van bijna vijftig buitenlandse universiteiten. Er zijn veelvuldige uitwisselingen van studenten en personeelsleden zowel op het vlak van onderwijs als van onderzoek. Het departement draagt het CIUTI-label, een internationaal keurmerk voor opleidingen tot vertaler en tolk en mag zich als enige hogeschool in Vlaanderen lid noemen van het netwerk European Masters in Translation. Dit kwaliteitslabel wordt door de Europese Commissie toegekend aan vertaalopleidingen die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen.
 
Waar komen afgestudeerden terecht?
De masteropleiding in het tolken bereidt voor op een beroepsloopbaan als gesprekstolk, sociale tolk of gerechtstolk. Afgestudeerden kunnen aan de slag als freelance tolk of als medewerker van een tolkafdeling bij een nationale of internationale organisatie, overheidsinstantie of particuliere organisatie.  
Masters in het vertalen worden zelfstandig vertaler of willen aan de slag als medewerker van een vertaalbureau of van een vertaalafdeling in een internationaal bedrijf. Ook bij nationale of internationale overheidsinstellingen komen ze terecht. Sommigen worden beëdigd vertaler, anderen profileren zich als vertaler-revisor of combineren vertaalwerk met copywriting, enz.
Masters in de meertalige communicatie spelen hun talenkennis op de arbeidsmarkt als grootste troef uit en leggen de nadruk op tekstproductie. Zij vullen een communicatieve functie in als woordvoerder of PR-medewerker of geraken met hun sterke interesse in media aan de slag als journalist of redacteur.
Afgestudeerden kunnen er ook voor kiezen om te doctoreren en een academische carrière op te bouwen.
 
Hoe onderhoudt de opleiding contact met de vertaalmarkt?
Binnen – en buitenlandse bedrijven en organisaties leveren stageplaatsen. Studenten kunnen er ook voor kiezen om tijdens de opleiding een minivertaalbureau op te richten. Hogeschool Gent Vertaalkunde werkt jaarlijks samen met het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen Gent.
Masterstudenten nemen deel aan een driedaags sollicitatieseminarie waar gastsprekers uit het beroepsveld en oud-studenten komen getuigen over de verschillende aspecten van de vertaalmarkt. Een deel van het onderwijzend personeel is ook actief als professional op de vertaalmarkt. In het kader van de colleges worden geregeld gastsprekers uit het professionele veld uitgenodigd. Daarnaast biedt het departement wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening aan derden in de vorm van onder andere vertaal- en tolkopdrachten. De Associatie Universiteit Gent, waar Hogeschool Gent deel van uitmaakt, organiseert jaarlijks een afstudeerbeurs waar afgestudeerden in contact komen met het bedrijfsleven.
 
Wat zijn de contactgegevens van de opleiding?
Hogeschool Gent Vertaalkunde
Groot-Brittanniëlaan 45
BE-9000 Gent
+32 9 224 97 00 (tel)
+32 9 224 97 01 (fax)

Reacties

evelyn verstraete | 30-09-2011 10:29

beste,
ik wil de opleiding master tolken volgen voor Russisch en Engels. Ik heb een diploma licentiaat vertaler voor beide talen. hoe kan ik aansluiten? mijn tel 0494 46 12 02
mvg
Evelyn Verstraete

Sara Emmers | 22-09-2019 01:38

Beste,
ik wil graag een bachelordiploma vertaler Spaans Nederlands bekomen, Ik spreek reeds vloeiend Spaans daar ik al jaren in een Spaanstalig land woon. Kan ik aansluiten in het tweede of derde jaar en de opleiding online volgen?

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb