Vertaalopleidingen van LOI

LOI biedt drie afzonderlijke vertaalopleidingen

[document-ikoon]Vroeger alleen Engels, maar nu ook Frans en Spaans

Hoe heet de opleiding officieel?
1)      HBO Vertaler Engels
2)      HBO Vertaler Spaans
3)      HBO Vertaler Frans
 
Wat voor type opleiding is het?
Voor alle drie de vertaalopleidingen geldt:
Niveau: volledig HBO, leidt op tot de titel Bachelor of Communication
Duur: 4 jaar
Doelgroep: HBO vertaler Engels/Spaans/Frans is bestemd voor degenen die als vertaler willen werken, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als vertaler in dienst van een vertaalbureau of -afdeling of een anderszins internationaal georiënteerd bedrijf of overheidsorgaan.
 
Welke talencombinaties biedt de opleiding?
 
Hoe zijn de opleidingen tot stand gekomen?
In de jaren 70 is de LOI gaan opleiden voor het staatsexamen tolk/vertaler met de opleiding Tolk/Vertaler Engels.  Na het stopzetten van het Staatsexamen tolk/vertaler werd de Stichting Nationale Examens Vertalers en Tolken (SNEVT) in 1997 opgericht. Hiermee ontstond een nieuw gemeenschappelijk examen met als doel de kwaliteit van de uitstroom van vertaalopleidingen te waarborgen. De LOI opleiding is toen herzien om op de nieuwe eisen aan te sluiten van de vertaalexamens.

De jaren daarna werd de opleiding aangeboden als Kort-HBO opleiding. Nadat de Minister van OC & W had aangekondigd Kort HBO te gaan afschaffen is de opleiding uitgebreid tot volledige HBO bachelor (240 European Credits) waarmee in 2003 is gestart. In 2005 is de opleiding HBO Vertaler Engels geaccrediteerd door de NVAO.
Daarna is op verzoek van velen besloten het aanbod met meer talen uit te gaan breiden. De opleidingen HBO Vertaler Spaans en HBO Vertaler Frans zijn ter accreditatie aangeboden en deze accreditaties zijn in 2006 door de NVAO verleend waarna de opleidingen in september 2006 voor inschrijving zijn geopend.
 
Hoe ziet het curriculum eruit?
In de propedeuse van de vertaalopleidingen is veel aandacht voor taalvaardigheden. Daarnaast worden ondersteunende modules als computervaardigheden en de eerste module vertaalvaardigheid aangeboden. De hoofdfase bestaat grotendeels uit modules die gericht zijn op het (verder) ontwikkelen van vertaalvaardigheden. Ook komt kennis van land en cultuur aan de orde. In de laatste fase van de studie is er oriëntatie op verschillende vertaalspecialisaties en wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van beroepsvaardigheden zoals ondernemersvaardigheden. Stage maakt deel uit van de afstudeerfase.
 
Wat maakt de opleiding zo bijzonder?
De opleiding leidt op voor examens die garant staan voor een hoog niveau en besteedt in brede zin aandacht aan alle aspecten van het vertaalberoep. De opleiding is uitstekend te combineren met een (full time) dienstverband en/of zorgtaak voor kinderen, omdat de opleiding vrijwel volledig op afstand wordt aangeboden.  Indien iemand beschikt over een voor de studie relevante werkplek, kan deze bovendien ingebracht worden als stageplaats waardoor de studie sneller afgerond kan worden.
 
Waar komen afgestudeerden terecht?
Als vertaler in loondienst of als zelfstandig vertaler.
 
Hoe onderhoudt de opleiding contact met de vertaalmarkt?
Primair via een beroepenveldcommissie die bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld. Ook via de SNEVT bereiken ons signalen en de LOI is tevens lid van de normcommissie Europese vertaaldiensten. Verder werken wij samen met een grote groep vakdeskundigen, docenten en ontwikkelaars die allemaal in het vertaalwerkveld actief zijn.
 
Wat zijn de contactgegevens van de opleiding?
Leidse Onderwijs Instellingen (LOI)
Leidsedreef 2
2352 BA Leiderdorp
Telefoon 071 545 1234
www.loi.nl
 

Reacties

younes | 27-09-2011 12:37

Waarom is er geen vertaal opleiding Arabisch

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb