De opleidingen van het HIVT in Antwerpen

Drie academische opleidingen

[document-ikoon]

Hoe heet de opleiding officieel?

Het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) van de Hogeschool Antwerpen biedt drie academisch opleidingen aan: Bachelor Toegepaste Taalkunde, Master Vertalen en Master Tolken.

 

Wat voor type opleiding is het? 

De bacheloropleiding duurt drie jaar (180 ECTS). De mastersopleidingen duren één jaar (60 ECTS). Alle aangeboden opleidingen zijn academisch, d.w.z. de uitgegeven diploma’s zijn gelijkwaardig aan universitaire diploma’s. Het masterdiploma geeft tevens toegang tot de doctoraatsopleiding in de vertaal- en tolkwetenschap aan de Universiteit Antwerpen.

 

Welke talencombinaties biedt de opleiding?

De student kiest naast de basistaal Nederlands (A) voor twee vreemde talen (B+B of B+C). Voor de B-talen kan gekozen worden uit Duits, Engels en Frans (voorkennis vereist); de C-talen zijn Italiaans, Portugees, Spaans, Russisch en Chinees. Daarnaast kan de student vanaf het tweede jaar een derde vreemde taal kiezen, hetzij een B-, hetzij een C-taal.

 

Hoe is de opleiding tot stand gekomen?

De opleiding werd als eerste vierjarige vertaal- en tolkopleiding opgericht in 1961. In 1994 wordt het HIVT een departement van de Hogeschool Antwerpen. Sinds 2003 maakt het deel uit van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) en worden – opnieuw – academische diploma’s uitgereikt. In 2013 zal het HIVT na accreditering een onderdeel worden van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen.

 

Hoe ziet het curriculum eruit?

Het curriculum sluit aan op de vijf pijlers van onze opleiding: perfecte beheersing van de moedertaal, perfecte beheersing van de gekozen vreemde talen, een  grote sociaaleconomische en culturele bagage van het eigen taalgebied en van de taalgebieden van de gekozen vreemde talen en een grote vertaalwetenschappelijke competentie.

Er wordt vanaf het eerste moment veel aandacht besteed aan de beheersing van het Nederlands. De studenten krijgen een grondige taalopleiding in de twee gekozen vreemde talen, waarbij vanaf het tweede jaar vertaalcolleges een belangrijk onderdeel van het curriculum vormen. In het derde jaar zal worden ingegaan op het vertalen van gespecialiseerde teksten.

 

Wat maakt de opleiding bijzonder?

HIVT heeft verschillende kwaliteiten die de opleiding onderscheidt van andere vertaalopleidingen. Ten eerste is het aanbod van Portugees en Chinees als tweede vreemde taal uniek binnen de Vlaamse en Nederlandse vertaalopleidingen, evenals de mogelijkheid om als student zelf je studietraject te bepalen.

Het HIVT heeft tevens een zeer sterke reputatie op het vlak van het conferentietolken en maakt als enige van alle Belgische en Nederlandse tolkopleidingen deel uit van de selecte club van vijftien leden van het Euromaster Consortium for Conference Interpreting.

 

Waar komen afgestudeerden terecht?

Uit een onderzoek bij alle afgestudeerden van het HIVT blijkt dat één op vier voor de overheid of in een internationale instelling (Europese Commissie, Europees Parlement,...) werkt. Eén op acht werkt als zelfstandige vertaler of tolk. Meer dan 60% werkt in het bedrijfsleven in diverse sectoren: reclamewereld, journalistiek, toerisme, bank- en verzekeringswezen, farmaceutische industrie, enz. De afgestudeerde tolken van het HIVT vinden bijna altijd onmiddellijk werk bij de Europese Unie.

 

Hoe onderhoudt de opleiding contact met de vertaalmarkt?

studiezaal HIVTNauw contact met de vertaalmarkt is essentieel. Binnen de opleiding wordt de vertaalpraktijk bijgevolg zo goed mogelijk nagebootst met realistische vertaalopdrachten, workshops en lezingen door professionele vertalers.

 

Wat zijn de contactgegevens van de opleiding?

Hogeschool Antwerpen

Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken

Schildersstraat 41

2000 Antwerpen

tel: (0032) 3 240 19 02

Reacties

Nomi | 13-04-2010 16:50

Dag,

ik kom uit Nederland en zou graag in Antwerpen willen studeren, maar ik weet niet hoe ik me precies aan moet melden. In Nederland melden we ons aan met Digi D. Kan iemand mij vertellen hoe mensen zich op hogescholen aanmelden in Belgiƫ?
Alvast bedankt

Vriendelijke groet

A.S. Campos Verdugo | 21-09-2010 13:32

Edith van Kooten | 05-08-2012 19:17

Ik ben Nederlandse en ik heb een opleiding in Geel net niet kunnen voltooien. Mijn passie is altijd het vertalen en tolken geweest. Is afstandsleren ook mogelijk? Ik ben opgegroeid met Nederlands en Engels en spreek verder Frans, Duits en Roemeens.

Annet Smit | 17-08-2014 10:22

In 1979 heb ik mijn licentiaat vertaler opleiding voltooid. Staat dit gelijk aan een Universitaire Master?

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb