Een nieuwe wet

Wet gerechtstolken en beŽdigde vertalers

[document-ikoon]

Binnenkort wordt de oude wet omtrent beëdigde vertalers vervangen door de nieuwe Wet gerechtstolken en beëdigde vertalers. En dat wordt tijd ook. De oude wet stamt uit 1878 en past niet meer bij de hedendaagse markt voor vertalen en tolken.

Is de wet belangrijk voor alle vertalers? Tja. Iedereen zou er kennis van moeten nemen (klik hier voor de volledige tekst van het wetsvoorstel) om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen op de markt, maar de wettelijke reikwijdte van de nieuwe wet is beperkt. Volgens artikel 28, lid 1 dienen alleen de volgende diensten en instanties gebruik te maken van gerechtstolken of beëdigde vertalers:

  • de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • de rechterlijke macht
  • het Openbaar Ministerie
  • de Immigratie- en Naturalisatiedienst
  • de politie
  • de Koninklijke Marechaussee

De minister van Justitie heeft het recht hierop uitzonderingen te maken, maar de doelgroep is toch redelijk beperkt. Dat is ook fractieleider André Rouvoet van de Christenunie opgevallen (klik hier voor een document met een aantal kritische vragen van de heer Rouvoet over het wetsvoorstel). Hij vraagt zich onder andere af waarom het wetsvoorstel zich niet uitstrekt tot het gebruik van tolken en vertalers in alle juridische procedures, inclusief bijvoorbeeld het notariaat of kinderbeschermingsmaatregelen.

Ook al is de wet in eerste instantie alleen relevant voor vertalers en tolken die voor bovengenoemde instanties werken, de gevolgen strekken verder. Alle vertalers die volgens de oude wet beëdigd zijn, verliezen die status zodra de wet in werking treedt en dienen zich opnieuw in te schrijven bij het Kwaliteitsregister Tolken & Vertalers om vervolgens opnieuw te worden beëdigd. Om te kunnen worden ingeschreven dien je aan bepaalde kwaliteits- en integriteitseisen te voldoen. De inschrijving geldt verder voor een periode van telkens vijf jaar. Je bent dus niet langer meer een beëdigd tolk of vertaler voor het leven, maar voor een periode van slechts vijf jaar. Om te kunnen worden heringeschreven dien je aan te tonen dat gedrag en integriteit in de voorgaande vijf jaar onberispelijk zijn geweest en dat men "de noodzakelijke kennis heeft bijgehouden" (artikel 8, lid 3, sub a).

Tot slot nog een opvallende omschrijving in het wetsvoorstel over de aard van beëdigde vertalingen: "Indien stukken of opgaven die krachtens wettelijk voorschrift in openbare registers moeten worden ingeschreven, in een vreemde taal zijn gesteld, wordt van deze stukken een letterlijke vertaling in het Nederlands bijgevoegd, vervaardigd en voor overeenstemmend verklaard door een voor de vertaalrichting beëdigde vertaler." (Artikel 35, lid 1) in lid 3 staat vervolgens: "Een beëdigd vertaler kan bij een bepaald tekstgedeelte volstaan met een getrouwe vertaling indien een letterlijke vertaling tot een onjuiste vertaling zou leiden. De vertaler vermeldt in dit geval dat het een getrouwe vertaling betreft en vermeldt tot welk resultaat een letterlijke vertaling zou leiden." Het lijkt erop dat een letterlijke vertaling niet getrouw hoeft te zijn. Wat is dan een letterlijke vertaling? Is dat misschien een tekst die eigenlijk net zo goed machinaal kan worden vertaald?

Zie ook de website van het Ministerie van Justitie: veel gestelde vragen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb