Voor wie is Vertaalweb bedoeld?

[document-ikoon]

Vertaalweb is bedoeld voor iedereen die iets met vertalen, tolken, vertalers en tolken te maken heeft. Het is zowel een forum voor de uitwisseling van ervaringen tussen beroepsbeoefenaren, vertaalstudenten en vertaaldocenten als een marktplaats waar vraag en aanbod op het gebied van vertalen samen komen.
[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2009 Vertaalweb