Intensieve cursus Literair Vertalen 2008: Engels en Russisch

Van 3 tot en met 7 november organiseert het Expertisecentrum Literair Vertalen in samenwerking met het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren een Intensieve Cursus Literair Vertalen Engels / Russisch – Nederlands. De cursus vindt plaats in de Utrechtse binnenstad. Op het programma staan onder meer intensieve vertaalateliers onder leiding van gerenommeerde vertalers en lezingen over vertaaltheorie en –praktijk.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor ‘gevorderde beginners’: literair vertalers die hun vertaalvaardigheid verder willen vergroten en die behoefte hebben aan een nieuwe impuls en uitwisseling met vakgenoten. Vertalers en aspirant-vertalers uit het hele Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen) worden uitgenodigd zich voor de cursus kandidaat te stellen. Aan de cursus kunnen maximaal zeventien vertalers deelnemen: tien vertalers uit het Engels en zeven uit het Russisch. De helft van de deelnemende vertalers uit het Engels zal worden voorgedragen door de literaire fondsen; de andere vijf kandidaten komen uit de selectieprocedure waarvoor een open inschrijving geldt.

Voorwaarden voor toelating
· Voortreffelijke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands
· Zeer goede, subtiele kennis van de brontaal (hetzij Engels, hetzij Russisch)
· Uitgesproken belangstelling en liefde voor literatuur en de vertaling daarvan
· Vertaalervaring: professionele vertaalervaring is een vereiste; literaire vertaalervaring strekt tot aanbeveling
· Vooropleiding op ten minste het niveau van HBO of Hogeschool, of daaraan gelijkwaardige beroepservaring

Aan toelating tot de cursus gaat een selectieprocedure vooraf. Op grond van de aanmeldingsformulieren vindt voorselectie plaats. Daarbij wordt vooral gekeken naar vertaalervaring en beroepsgerichte motivatie. Gegadigden die naar het oordeel van de selectiecommissie in aanmerking komen, wordt gevraagd een proefvertaling van ongeveer zeshonderd woorden te maken. Een brontekst krijgen zij toegezonden. De vertaling moet uiterlijk 26 september 2008 worden ingeleverd. Het resultaat van de proefvertaling geeft de doorslag bij de uiteindelijke selectie. De uitslag is rond 10 oktober 2008 bekend.

Praktische informatie
Het cursusgeld bedraagt 120 euro. Bij deze prijs zijn de dagelijkse lunches en twee gezamenlijke diners inbegrepen. De reis van en naar de cursus, overige maaltijden en eventuele overige onkosten zijn voor eigen rekening. In individuele gevallen is een tegemoetkoming mogelijk in de kosten van reis of verblijf. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, stuurt ná toelating, tegelijk met de definitieve inschrijving, een met redenen omklede aanvraag in.

Inschrijving
Belangstellenden kunnen een inschrijfformulier aanvragen via literair.vertalen@let.uu.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb