Intensieve Cursus Literair Vertalen 2010

Het Expertisecentrum Literair Vertalen organiseert ook dit jaar weer een Intensieve Cursus Literair Vertalen voor vertalers in het Nederlands. Brontalen zijn dit keer het Engels, Italiaans en Noors.

De cursus vindt plaats van 1 t/m 5 november in Utrecht. Per taal kunnen 6 à 7 deelnemers worden toegelaten. Aan toelating gaat selectie vooraf, onder meer op grond van een proefvertaling.

Voor wie?
De Intensieve Cursus Literair Vertalen is bedoeld voor vertalers uit het Engels, Italiaans en Noors, met een uitgesproken en beroepsgerichte belangstelling voor het vak van literair vertaler.

Ingangsniveaus
Voor de Intensieve Cursus 2010 zijn de volgende ingangsniveaus vastgesteld:

Engels en Italiaans - masterclasses:

• Moedertaalspreker (native speaker) van het Nederlands;

• Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in het Nederlands;

• Goede passieve en actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;

• Opleiding op niveau van HBO / Hogeschool of daarmee vergelijkbare beroepservaring;

• Bij voorkeur mensen die al geruime tijd bezig zijn in het literaire vertaalvak en zich verder willen professionaliseren.


Noors - beginners en gevorderde beginners:

• Moedertaalspreker (native speaker) van het Nederlands;

• Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en stilistische vermogens in het Nederlands;

• Goede passieve en behoorlijke actieve kennis van de brontaal en belangstelling voor literatuur;

• Opleiding op niveau van HBO / Hogeschool of daarmee vergelijkbare beroepservaring;

• Vertaalervaring, bijvoorbeeld opgedaan in het kader van een studie Noors of andere opleiding, of als vaktekstvertaler; literaire vertaalervaring strekt tot aanbeveling.

Programma
Het programma omvat intensieve praktische vertaalworkshops in de middagen, voor elk van de drie doeltalen apart. Tijdens de workshops wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. Daarnaast zijn er in de ochtenduren algemene lezingen en forumgesprekken in het Nederlands voor alle deelnemers samen. De vertaaldocenten zijn zelf vertaler.

Kosten
Het cursusgeld bedraagt 150 euro. Deelnemers krijgen een factuur toegestuurd. Wie het inschrijfgeld niet kan betalen, kan t.z.t. een tegemoetkoming aanvragen.

Selectie
Selectie vindt plaats op grond van een (anonieme) proefvertaling. De vertalingen moeten tussen 21 juni en 2 augustus 2010 worden gemaakt. Als het aantal aanmeldingen voor een van de talen erg hoog is, wordt een voorselectie gemaakt, waarbij gekeken wordt naar vooropleiding, vertaalervaring en motivatie.

Verplichtingen
Kandidaten die op basis van hun proefvertalingen worden toegelaten tot de Intensieve Cursus wordt gevraagd een definitief inschrijfformulier in te vullen. Daarmee verplicht de cursist zich tot het volgende:

• De cursist wordt gevraagd ter voorbereiding een vertaling te maken van de tekst die wordt behandeld in de vertaalateliers. Deze tekst zal zo snel mogelijk na de selectieprocedure naar de cursist worden opgestuurd en de vertaling moet een week voor aanvang van de cursus weer (digitaal) bij het ELV worden ingeleverd.

• De cursist wordt geacht aanwezig te zijn bij alle cursusonderdelen van de Intensieve Cursus. De cursus vindt plaats van 1 t/m 5 november en de gemiddelde cursusdag duurt van 9.00 tot 17.00. Naast deze verplichte cursusonderdelen worden er ook programmaonderdelen aangeboden ter ontspanning. Zo zal er bijvoorbeeld op twee dagen gezamenlijk worden gedineerd, er zullen twee borrels zijn en op één avond staat er na het diner ook een excursie op het programma. We gaan er in principe vanuit dat alle deelnemers ook naar de diners, borrels en excursie komen.

Op de website van het Expertisecentrum vindt u een link naar een aanmeldingsformulier.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb