Het bestuur van de Dr Elly Jaffé Stichting heeft de Elly Jaffé Prijs 2007 voor literaire vertalingen uit het Frans, ter waarde van 40.000 euro, toegekend aan Jeanne Holierhoek.

In haar voordracht schrijft de unanieme jury, bestaande uit Maarten van Buuren, Solange Leibovici en Rokus Hofstede: "De Montesquieu-vertalingen van Jeanne Holierhoek geven blijk van een subtiele harmonie tussen hedendaagse en klassieke taal. Holierhoek handhaaft de bondige schrijftrant van Montesquieu maar zonder in anachronismen te vervallen. Haar ietwat archaïserende toon maakt de wat deftige distantie van de Franse aristocraat uit het begin van de XVIIIe eeuw goed voelbaar."

Op voordracht van dezelfde jury is het Elly Jaffé Stipendium 2007 voor een veelbelovende, beginnende vertaler, ter waarde van 7.000 euro, toegekend aan Martine Woudt. Over haar zegt de jury: "Martine Woudt heeft zich in haar nog korte vertaalloopbaan gemanifesteerd als een gewetensvol en nauwgezet vertaler. Haar vertalingen getuigen van een degelijke, zorgvuldige werkwijze en een uitstekend taalgevoel."

De tweejaarlijkse Dr Elly Jaffé Prijs, voor vertalingen uit het Frans, is een van de grootste literaire prijzen van Nederland en werd in 2001 ingesteld op initiatief van mevrouw Elly Jaffé. De toekenning geschiedt door het bestuur van de Dr Elly Jaffé Stichting. De stichting wordt beheerd door de Vereniging van Letterkundigen (VvL) (afdeling van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers). De prijs werd achtereenvolgens uitgereikt aan Hans van Pinxteren, Marianne Kaas en Rokus Hofstede. De uitreiking in 2005 was de eerste na het overlijden van mevrouw Jaffé (16 november 2003).

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb