Expertisecentrum Literair Vertalen 2008-2012

Het Steunpunt Literair Vertalen gaat in de periode 2008-2012 verder onder de naam Expertisecentrum Literair Vertalen. De Taalunie gunt het project voor vijf jaar aan een samenwerkingsband van de Universiteit Utrecht en de Lessius Hogeschool Antwerpen. Dit samenwerkingsverband van de huidige beheerders van het Steunpunt Literair Vertalen kwam als beste kandidaat uit de bus bij een aanbestedingsprocedure volgens de Dienstenrichtlijn van de Europese Unie. De aanbestedingsprocedure was nodig vanwege de omvang van de opdracht: totaal 1,2 miljoen euro in vijf jaar.

Het expertisecentrum zorgt net als het huidige Steunpunt Literair Vertalen voor opleiding en expertisebevordering van literair vertalers. Het gaat om vertalers die buitenlands werk in het Nederlands vertalen, maar ook andersom.

Het centrum organiseert cursussen en workshops en biedt daarnaast deskundigheidsbevordering op maat. Zo kan het aan een beginnende literaire vertaler een ervaren vertaler als mentor toewijzen of een beurs verstrekken voor een opleiding elders. Verder verzamelt het centrum expertise over de didactiek van het literair vertalen voor de informatie van andere opleidingsinstituten op het gebied van taal, letteren en/of vertalen.

Het centrum zal de komende jaren sterker inzetten op de verspreiding van expertise in het opleiden van de literair vertalers onder opleidingen in binnen- en buitenland, samenwerking met het vertalers en uitgeversveld en op samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse vertalers.

Voordat het centrum een programma opstelt zal het daarom eerst en intensieve gespreksronde hebben met vertegenwoordigers van opleidingen en organisaties van uitgevers en literair vertalers in binnen- en buitenland. Het centrum heeft de eerste maanden van 2008 daarvoor gereserveerd.

Het expertisecentrum werkt nauw samen met het (Nederlands) Fonds voor de Letteren, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de doelstellingen en noden van het letterenbeleid van Nederland en Vlaanderen.

Reacties

j.v. dusschoten-marmelstein | 02-07-2009 15:50

graag informatie over deze opleiding

Een passant | 02-07-2009 17:51

Beste J van Dusschoten:
1. er staat informatie in het nieuwsbericht
2. voor meer informatie: klik op de externe link

Paul Mans | 24-03-2011 19:11

Geachte dames en heren,

Biedt u workshops, lezingen, maatwerkcursussen, zomercursussen en/of weekendcursussen m.b.t. literair vertalen (Duits-Nederlands, Nederlands-Duits) aan?

Met vriendelijke groet,

Paul Mans

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb