European Association for Language Testing and Assessment

Forum over toetsing van tolken en vertalers

Ooit gehoord van EALTA, de 'European Association for Language Testing and Assessment'?

Deze organisatie biedt een laagdrempelige mogelijkheid tot discussie over kwesties die verband houden met taaltoetsing en -assessment. Binnen EALTA bestaat sinds kort een nieuw discussieforum:

Toetsing van vertalers en tolken
Het doel van dit discussieforum is het uitwisselen van gedachten en ideeŽn over het toetsen van deze groep taalspecialisten.

De initiatiefnemers kunnen zich voorstellen dat u geÔnteresseerd bent om - kosteloos! - de discussie op dit nieuwe platform te volgen en er wellicht ook aan bij te dragen.

Beweegredenen voor het opzetten van het discussieforum
Speciale aandacht voor het toetsen van tolken en vertalers is dringend gewenst om een aantal redenen:
- mede door de globalisering zal migratie een belangrijk fenomeen blijven dat ons dwingt om na te denken over de problemen van communicatie over de grenzen van talen en culturen heen op terreinen van gezondheidszorg en rechtspraak;
- overal ter wereld zoekt men naar wegen om op nationaal niveau door middel van registratie, accreditatie of certificering de kwaliteit van deze beroepsbeoefenaren te borgen;
- in veel landen wordt nog steeds een beroep gedaan op niet-gekwalificeerde tolken en vertalers, met name voor die talen waarvoor geen tolk- en vertaalopleiding beschikbaar is;
- het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor moderne vreemde talen biedt geen prestatieniveaus voor taalbemiddeling;
- de te toetsen competenties van vertalers en tolken zijn in hoge mate complex, waardoor het moeilijk is om er een wel omschreven empirische basis voor te vinden;
- er lijkt weinig overeenstemming te bestaan over de gewenste mate van overlap tussen het toetsen van tolken en het toetsen van vertalen;
- vanwege de complexiteit van de competenties en het grote aantal talen waarvoor toetsen beschikbaar zouden moeten zijn, is het buitengewoon lastig om op een betrouwbare manier te toetsen.

Aanmelding
Indien uw belangstelling voor dit discussieforum gewekt is, kunt u zich in een eerste stap aanmelden als lid van EALTA (www.ealta.eu.org). Een bevestiging van uw inschrijving als lid van EALTA ontvangt u vervolgens per e-mail.

Om u (eveneens gratis!) te abonneren op het discussieforum onderneemt u de volgende stappen:
1. Klik in de rechterbovenhoek van de EALTA home page op "My membership login".
2. Geef uw e-mailadres en wachtwoord.
3. Ga op de volgende pagina naar "Discussion list subscriptions". Klik op "Modify subscriptions" en meld u aan voor het discussieplatform (oftewel: SIG (Special Interest Group) van uw keuze.

Wij hopen dat het discussieforum zal leiden tot een levendige uitwisseling van gedachten en ideeŽn!

Philippe Anckaert
Roelof van Deemter
June Eyckmans
Winibert Segers

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb