De Tweede Kamer heeft op dinsdag 20 maart 2007 ingestemd met het wetsvoorstel Wet beëdigde tolken en vertalers. Bij de stemmingen werd het voorstel met algemene stemmen aanvaard. Met de stemmen van de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP tegen is ook het amendement-Van Egerschot aanvaard waarmee de term ´letterlijke vertaling´ in de wet is vervangen door ´getrouwe vertaling´.

Het wetsvoorstel moet nu door de Eerste Kamer worden behandeld voordat het kracht van wet krijgt. Verder moeten de details van de wet worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (AMvB).

Meer informatie over het wetsvoorstel vindt u op de site van het Kwaliteitsregister Tolken en Vertalers: www.ktv.rvr.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb