Europese Rekenkamer kritisch over EU-vertaaldiensten

Vertaalkosten EU lopen op

Persbericht van de Europese Rekenkamer betreffende Speciaal verslag nr. 9/2006 over de uitgaven van de Commissie, het Parlement en de Raad voor vertaling

De EU-instellingen hebben eenentwintig officiŽle en werktalen, en elke instelling heeft haar eigen vertaaldienst. De instellingen die wegens hun activiteiten het grootste volume aan vertalingen moeten produceren, zijn de Commissie, het Parlement en de Raad. Vanwege de ongelijke spreiding van de vraag over het jaar of een tijdelijk ontoereikende interne capaciteit voor de EU-10-talen besteden de Europese instellingen sommige vertalingen uit aan freelance vertalers.

De controle had tot doel na te gaan in hoeverre de Commissie, het Parlement en de Raad de middelen en uitgaven voor vertaling doelmatig en doeltreffend beheren. De Rekenkamer onderzocht drie vragen:

* wordt in de vraag naar vertaling voorzien en zijn er deugdelijke procedures om onnodige vertalingen te voorkomen?
* zijn de vertalingen tijdig gereed en kwalitatief geschikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd?
* zijn de instellingen in staat, de kosten voor vertaling in de hand te houden?

Uit de controle blijkt dat de instellingen verschillend reageren op de toenemende vraag naar vertaling. Zowel de Commissie als de Raad heeft passende maatregelen getroffen om het aantal in alle talen te vertalen documenten te verminderen. Maar een aanzienlijk deel van de vertaalaanvragen valt niet onder de door elke instelling vastgestelde richtsnoeren inzake vertaling en geen van de instellingen heeft een duidelijke en coherente procedure voor het aanvragen van vertalingen.

De drie gecontroleerde vertaaldiensten slagen er doorgaans wel in tijdig vertalingen van de vereiste kwaliteit in de EU-15-talen af te leveren. In 2004 deden zich echter aanzienlijke problemen voor bij het vertalen in de EU-10-talen.

Volgens een berekening van de Rekenkamer beliepen de totale vertaalkosten in 2003 ongeveer 100 miljoen euro voor het Parlement en de Raad en 215 miljoen euro voor de Commissie. Als gevolg van de toename van het aantal talen na de uitbreiding in mei 2004 zijn de vertaalkosten in 2005 gestegen tot ongeveer 128 miljoen euro boor het Parlement, 126 miljoen euro voor de Raad en 257 miljoen euro voor de Commissie. In 2003 bedroeg de gemiddelde kostprijs per bladzijde bij het Parlement en de Commissie 150 euro en bij de Raad 254 euro. In 2005 steeg de gemiddelde kostprijs per bladzijde tot 194 euro bij de Commissie en 276 euro bij de Raad, terwijl hij bij het Parlement daalde tot 119 euro. Interne vertaling is duurder dan freelance vertaling, maar een vergelijking is moeilijk omdat extern vertaalde teksten van een andere aard zijn en de kwaliteit van interne vertalingen hoger wordt geacht.

De Commissie en de Raad zijn erin geslaagd de vraag naar vertaling in de EU-15-talen te verminderen, maar dit heeft ook geleid tot overcapaciteit en een productiviteit onder het gemiddelde. De Rekenkamer constateerde echter aanzienlijke verschillen in de productiviteit en het uitbestedingspercentage van de verschillende taaleenheden van de betrokken instellingen.

Regulering van de werklast is een kwestie van essentieel belang. De vertaaldiensten produceren echter onvoldoende beheersinformatie voor een follow-up van de kosten voor vertaling, zoals de werkelijk aan vertaling en revisie bestede tijd, gedetailleerde productiviteitscijfers, het uitbestedingsniveau, enz. Ook heeft geen van de instellingen haar totale kosten voor vertaling of de gemiddelde kostprijs per vertaalde bladzijde berekend, behalve de Commissie voor 2002.

De Rekenkamer constateerde ook dat het ontbreken van werklastprognoses (planning) het voor de instellingen moeilijker maakt ten volle gebruik te maken van capaciteit die tijdelijk bij andere instellingen beschikbaar is. In 2005 hebben de directoraten-generaal van het Parlement en de Commissie (behalve het directoraat-generaal Vertaling) een groot aantal bladzijden uitbesteed dat had kunnen worden vertaald met behulp van overtollige capaciteit in een andere EU-instelling. De Rekenkamer schat dan ook dat betalingen aan freelance vertalers ten belope van in totaal ongeveer 11 miljoen euro bespaard hadden kunnen worden door meer interinstitutionele samenwerking.

Hoewel er bij de gecontroleerde vertaaldiensten geavanceerde IT-instrumenten beschikbaar zijn, worden die niet op consistente wijze gebruikt.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb