Nieuw netwerk van Europese masteropleidingen vertalen (EMT)

Op 15 september heeft de Europese Commissie bekendgemaakt welke universitaire programma's zijn geselecteerd voor het netwerk van Europese
masteropleidingen vertalen (EMT). De academische wereld heeft positief gereageerd op het initiatief van de Commissie, die opleidingen in maart van dit jaar opriep een aanvraag in te dienen. Maar liefst 93 vertaalprogramma's op masterniveau uit 24 lidstaten en drie niet-EU-landen gaven gehoor aan die oproep. Daarvan zijn er 34 geselecteerd om lid te worden van het EMT-netwerk, om te beginnen voor een periode van vier jaar. In 2010 volgt een tweede oproep.

Het netwerk zal de uitwisseling van goede werkwijzen tussen de deelnemende universiteiten stimuleren, de kwaliteit van het onderwijs helpen verbeteren en bijdragen tot de totstandbrenging van een echte Europese markt voor gekwalificeerde vertalers.

“Europa heeft behoefte aan goede universitaire opleidingen voor vertalers in alle talen om in een aanbod van gekwalificeerde professionals te kunnen voorzien. Omwille van de meertalige communicatie in bredere zin moeten deze op hoog niveau functioneren”, aldus Leonard Orban, Europees commissaris voor
meertaligheid. Hij voegt eraan toe: “Het EMT-netwerk zal bijdragen tot een hogere kwaliteit van de vertaalopleidingen in de EU en meer samenwerking en
uitwisselingen tussen universiteiten die vertaalopleidingen aanbieden”.

De oproep om aan het EMT-netwerk deel te nemen stond open voor alle instellingen voor hoger onderwijs in de EU die vertaalprogramma's op masterniveau aanbieden. De oproep is in maart dit jaar gepubliceerd met 31 mei als uiterste termijn. Alle voorstellen zijn door een groep academische experts beoordeeld. Het lidmaatschap is aanvankelijk beperkt tot vier jaar; tijdens deze periode mogen de leden zichzelf lid
van het EMT-netwerk noemen. Eind 2010 staat een tweede oproep tot het indienen van aanvragen gepland.

Het is de bedoeling dat het EMT een kwaliteitsmerk voor vertaalopleidingen van instellingen voor hoger onderwijs wordt. Het EMT-project is in 2005 op initiatief van het Directoraat-generaal Vertaling van de
Europese Commissie van start gegaan en in nauwe samenwerking met erkende vertaaldeskundigen uit de academische wereld ontwikkeld. Om de uitwisseling van
onderwijsmethoden en -ervaringen te stimuleren wordt iedereen die - al dan niet met succes - aan de oproep heeft deelgenomen, uitgenodigd voor een eerste
bijeenkomst van het EMT-netwerk in december 2009 in Brussel. Dit is de openingsvergadering van het netwerk.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb