Automatische verstrekking VAR

Hebt u de afgelopen 3 jaar een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aangevraagd? Dan krijgt u misschien straks automatisch een VAR voor volgend jaar. Vanaf half augustus verstuurt de Belastingdienst de eerste VAR's voor 2010.

Om de administratieve lasten voor ondernemers en freelancers te verlichten, gaat de Belastingdienst de VAR's automatisch verstrekken. Om automatisch een VAR te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

- U hebt de afgelopen drie jaar een VAR aangevraagd.
- U hebt telkens een VAR voor hetzelfde soort werk aangevraagd.
- U hebt het werk onder vergelijkbare omstandigheden uitgevoerd.
- U hebt telkens eenzelfde VAR van de Belastingdienst gekregen.
- De Belastingdienst heeft de VAR's in de tussentijd niet herzien.

Het automatisch verstrekken geldt voor alle soorten VAR: de VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga), de VAR winst uit onderneming, de VAR loon uit dienstbetrekking en de VAR resultaat uit overige werkzaamheden.

Als u niet automatisch een VAR krijgt
Hebt u half september nog geen VAR voor 2010 gekregen? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden om automatisch een VAR te krijgen. Wilt u voor 2010 toch een VAR, dan vraagt u deze zelf aan. Gebruik hiervoor het formulier 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie'. U kunt dit formulier online invullen en versturen of downloaden.

Veranderingen doorgeven
Bij het automatisch verstrekken van de VAR's gaat de Belastingdiens ervan uit dat uw werkzaamheden en de omstandigheden waaronder u werkt, niet veranderen. Verwacht u ingrijpende of structurele wijzigingen voor 2010, dan moet u dit aan de Belastingdienst doorgeven met het formulier 'Aanvraag Verklaring arbeidsrelatie'. U krijgt dan een nieuwe VAR.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2023 Vertaalweb