Marketing

Hoe verkoop je jezelf?

[document-ikoon]Elke zelfstandige vertaler of tolk zal op een of andere manier haar of zijn diensten moeten aanbieden en klanten moeten werven (en behouden). Hieronder staan enkele tips voor een goed marketingbeleid.

Wie zijn je klanten?

Hoe kom je aan klanten?

Hoe behoud je je klanten?

Hoe kun je je waarde verhogen?

 

 

Wie zijn je klanten?


Begin met het maken van een marketingplan. De eerste stap hierbij is het bepalen van je doelgroep. Belangrijk is om je dienstverlening af te bakenen: ken je beperkingen en probeer je te specialiseren.

 

 

Hoe kom je aan klanten?


Er zijn verschillende manier om je diensten onder de aandacht van mogelijke opdrachtgevers te brengen. Hieronder staan enkele suggesties.

 

Website

Een website is soms alleen maar een elektronisch visitekaartje, maar kan natuurlijk veel meer zijn. Let er wel op dat je een zakelijke website hebt die van de belangen van opdrachtgevers uitgaat (dus liever geen links voor collega-vertalers, familie-foto’s, links naar hobby’s en dergelijke). Je kunt voorbeelden van je vertaalwerk of een referentielijst van klanten opnemen.

 

Netwerken

Netwerken betekent bijeenkomsten bezoeken waar je goede contacten kunt opdoen, zoals bijeenkomsten van beroepsverenigingen, de plaatselijke Kamer van Koophandel, een ondernemersclub of een vereniging van exporteurs. Neem altijd genoeg visitekaartjes en folders mee. Vraag nooit direct om werk. Vraag om advies (“Hoe kan ik het beste…?”, “Kent u misschien iemand die…?”).

 

Cursussen

Cursussen zijn niet alleen goed om je vakkennis bij te spijkeren, het zijn ook goede gelegenheden om te laten zien dat je je op een bepaald vakgebied beweegt. Denk hierbij aan zowel cursussen speciaal bedoeld voor vertalers als aan bijscholing op vakgebieden (zie 'Cursussen en bijscholing'). De grote accountantskantoren organiseren bijvoorbeeld regelmatig seminars en andere bijeenkomsten voor hun klanten.

 

Beurzen en congressen

Probeer niet alleen congressen van je eigen beroepsvereniging te bezoeken, maar ook beurzen en congressen die te maken hebben met het vakgebied waarin je je specialiseert.

 

Advertenties

Je kunt advertenties plaatsen in lokale bladen of in bijvoorbeeld de Gouden Gids. In lokale bladen heb je doorgaans minder concurrentie. Met de Gouden Gids heb je een groter bereik.

 

Een enkele advertentie heeft overigens doorgaans niet zo veel zin. Als je adverteert, moet je eigenlijk een grotere campagne opzetten. Die kost natuurlijk wel wat meer geld. Als je bent gespecialiseerd in bijvoorbeeld accountancy, zou je kunnen besluiten een gerichte advertentiecampagne in bladen voor accountants op te zetten.

 

Direct mail

'Direct mail' betekent dat je een bepaalde doelgroep een wervingsbrief of e-mail stuurt. Adressen kun je zelf verzamelen of bij de Kamer van Koophandel kopen. Het nadeel van direct mail is dat je brief meestal op een grote stapel komt. Direct mail wordt door veel bedrijven juist als vervelend ervaren.

 

Een direct-mailcampagne heeft in feite alleen zin als je er ook een follow-up aan geeft. Je zou de bedrijven (of liever: de personen) die je een brief hebt gestuurd, na enkele dagen moeten bellen. Tijdens zo'n telefoongesprek kun je dan proberen een afspraak te maken voor een introductiegesprek. Bereid zo'n gesprek dan goed voor. Weet wat je aanbiedt.

 

 

Hoe behoud je je klanten?

 

Als je klanten hebt, moet je ze natuurlijk ook proberen te behouden. Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je een goede band onderhoudt met je opdrachtgevers. Hieronder staan enkele suggesties.

 

Goede kwaliteit

Allereerst moet je ervoor zorgen dat je de kwaliteit levert die de klant van je vraagt en dat je je aan je afspraken houdt. Klanten moeten zich geen zorgen hoeven maken over de diensten die zij uitbesteden.

 

Vragen om feedback

Vraag je klanten om feedback op je vertaalwerk. Daarmee toon je aan dat kwaliteit belangrijk is voor jou en dat je jouw werk optimaal wilt afstemmen op de eisen van de klant. 

 

Telefoongesprekken

Handel niet alle correspondentie per e-mail af. Een telefoongesprek zorgt voor een persoonlijker contact met je opdrachtgever(s).

 

Persoonlijk bezoek

Kom achter je telefoon en computer vandaan. Ga eens bij je klanten op bezoek. Zorg ervoor dat je klanten je gezicht kennen en dat jij de klanten kent. Er zijn verschillende aanleidingen om je klanten te bezoeken, zoals een bespreking van een complexe opdracht of standaardterminologie, of gewoon een persoonlijke kennismaking. Nodig je contactpersoon eens uit voor een lunch!

 

Een kaartje

Een eenvoudige manier om meer dan alleen zakelijke contacten met je opdrachtgevers te onderhouden, is het sturen van een kaartje. Zo kun je elk jaar een kerstkaart sturen of een vakantiebericht als je je kantoor wat langer sluit. Je kunt ook de verjaardagen van je contactpersonen in je agenda noteren en elk jaar een "Happy birthday"-kaart sturen.

 

 

Hoe kun je je waarde verhogen?

 

Een vertaler vertaalt en een tolk tolkt. Dat is het beeld dat de meeste mensen (ook vertalers en tolken) van de twee beroepen hebben. Je kunt je waarde voor een klant echter ook verhogen door meer te bieden dan vertalen en tolken alleen.

 

Je bent een tekstdeskundige. Dat betekent dat je je klanten ook adviezen kunt geven over de kwaliteit van hun tekstmateriaal. Je zou bijvoorbeeld redactiewerk kunnen aanbieden. Je zou ook duidelijk kunnen maken dat je hun teksten niet 'zo maar vertaalt', maar dat je ze herschrijft, dat je er krachtigere communicatie-instrumenten van maakt. Daarmee bied je klanten toegevoegde waarde.

 

Probeer te achterhalen welke andere taalbehoeften je klanten hebben. Misschien kun je ze bijvoorbeeld ondersteunen bij het schrijven van webteksten of ander talig materiaal. Of misschien is er behoefte aan schrijfcursussen.

 

Denk dus met je klanten mee. Kom achter de schermen vandaan en profileer je als een professional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb