Henk Nuiten

Herziene versie Multinationaal afkortingenlexicon

Grote verzameling afkortingen met uitleg en vertaalsuggesties

[document-ikoon]Henk Nuiten, voormalig universitair docent Franse taal, letterkunde en cultuurkunde, heeft zijn afkortingenwoordenboek herzien en uitgebreid. Hij beschrijft de opzet van zijn lexicon.

Graag wil ik uw aandacht vestigen op de herziene en vermeerderde uitgave van mijn Multinationaal afkortingenlexicon. Dit werk beoogt informatie te verschaffen over de betekenis van afkortingen in de belangrijkste Europese talen en biedt tevens methoden om ze op een aanvaardbare wijze te vertalen.
Even iets over de voorgeschiedenis. Ik ben van 1966 tot 1994 docent Franse taal, letterkunde en cultuurkunde geweest aan de KUN (thans Radboud Universiteit) en voordien een aantal jaren aan de middelbare school. In 1979 ben ik gepromoveerd op de poëzie van Charles Baudelaire. Mijn taken in het onderwijs betroffen de Franse letterkunde en cultuurkunde, taalverwerving, schrijfvaardigheid en vooral vertaalwerk. Omdat de studenten Frans dikwijls struikelden over de gehanteerde afkortingen in Franse publicaties, besloot ik daaraan iets te doen door het samenstellen van een lijst van de belangrijkste. En zo kwam van het een het ander. Van lieverlee werden daaraan ook niet-Franse afkortingen toegevoegd voor zover die ook in Franse kranten en tijdschriften werden gebezigd, zoals Unesco. Een dergelijke verzameling verscheen in de jaren 80 van de vorige eeuw als een interne publicatie ten behoeve van de studenten Frans. Mede op aandringen van mijn collega's van de andere vakgroepen moderne talen ontstond het idee om niet-Franse talen er nadrukkelijker bij te betrekken. Bovendien bleek het zinvol om, voorzover mogelijk, dwarsverbindingen aan te leggen tussen de belangrijkste Europese talen. Een voorbeeld daarvan zijn de benamingen voor btw:
 
btw
belasting over de toegevoegde waarde (Ned., België, - belast.)/ TVA = Taxe sur la valeur ajoutée (Frankr., - belast.)/ VAT = Value-Added Tax (Eng., - belast.)/ GST = Goods and Services Tax (Austr., Nieuw-Zeeland, - belast.)/ MWS, Mw.-St., MwSt.= Mehrwertsteuer (Du., - belast.)/ IVA = Impuesto sobre el Valor Añadido/Agregado (Sp., - belast.)/ IVA = Imposta sul Valore Aggiunto (It., - belast.)/ IVA = Imposto sobre o Valor Acrescentado (Port., - belast.)/ FPA = Foros Prostithemenis Axias (Griekenl., - belasting)
 
Kijkt men bij TVA, VAT, enz., dan verschijnt dezelfde verzameling. De vermelding van dit soort multinationale equivalenten bleek een goede handreiking te zijn voor hen die bij hun vertaalwerk vaak moeite hadden met de vertaling van afkortingen. Waar mogelijk heb ik de equivalenten tussen verschillende talen bijeengebracht, zodat in het bijzonder vertalers dit werk als een welkome handreiking zullen ervaren. In volgorde van frequentie gaat het om Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Latijn en Russisch. Verder geeft het lexicon ook een inkijkje in een aantal vertaaltechnieken die men kan toepassen op afkortingen.
 
Dit lexicon is multinationaal. De landen waar de afkortingen worden gebruikt, zijn die waar bovengenoemde talen (behalve Latijn) worden gebezigd als voertaal. Zo moet men bij Spaans en Portugees niet alleen denken aan Spanje en Portugal, maar ook aan de landen van Latijns-Amerika. Zo kunnen Nederlandse afkortingen, behalve op Nederland, ook slaan op Vlaanderen en de Franse op het hele gebied van de francofonie. De Duitse kunnen ook betrekking hebben op Zwitserland en Oostenrijk. Het Engels kan beschouwd worden als mondiaal. Op het gebied van de technologie en de economie met name wordt het Engels ook gebruikt in landen die een andere voertaal hebben. Zo kunt u tijdens uw Japan vakantie het de afkortingen JEC (Japanese Electrotechnical Committee) en het NEC (Nippon Electric Company) tegenkomen.
 
Omdat een gedrukte uitgave onpraktisch zou zien gezien de omvang van het bestand (ruim 7000 op A4-formaat) heb ik gekozen voor digitale verspreiding in de vorm van een cd-rom.
 
Voor verdere informatie verwijs ik naar mijn website, waar uitvoerige aandacht wordt besteed aan de opzet, het bronnenmateriaal, en de bestreken domeinen (ongeveer 1500). Ook treft men daar een demo aan van de letters A tot AB, alsmede een interview met de samensteller.
 
Dr. H.F. Nuiten: Multinationaal afkortingenlexicon. Uitgave in eigen
beheer.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken

Gerelateerd

© 2024 Vertaalweb