Een groter bureau of alleen?

"De politiek zit niet te springen om kleine bedrijven zonder personeel."

[document-ikoon]De vertaalmarkt dwingt bureaus tot verdere groei. Maar dat is minder gemakkelijk dan het lijkt. Verder willen steeds meer vertalers juist zelfstandig aan de slag.

Onze lijst van medewerkers wordt zo langzamerhand steeds langer. De discussie is sinds jaar en dag of dat wel een goede zaak is. Nederland is een klein taalgebied en de concurrentie is groot. De buitenwereld heeft zijn mond vol over maatschappelijk verantwoord ondernemen, internationale boekhoudregels, steeds grotere regeldruk, nieuwe pensioenwetgeving, verdere flexibilisering van het ontslagrecht en nog meer van dat soort termen en ideeën. Maar als je zelf het risico draagt, de ene regel na de andere over je heen krijgt gestort - die vervolgens in een volgende kabinetsperiode weer wordt vervangen door een andere - en je hebt, en daar ontkomt geen enkel bedrijf aan, wat vervelende zaken meegemaakt, dan begin je daar vanzelf anders over te denken.
 
Het aantal zzp’ers, de categorie zelfstandigen waar ook alle freelance vertalers onder vallen, is de laatste jaren enorm gegroeid en daar komt naar mijn mening voorlopig nog geen eind aan. Bij de Kamers van Koophandel worden momenteel veel bedrijven ingeschreven, hoofdzakelijk éénmansbedrijven. Soms groeit er een echt bedrijf uit en heel af en toe zelfs een heel grote, zoals TomTom. De politiek zit niet te springen om kleine bedrijven zonder personeel en een versnipperde markt. Zo worden er minder pensioenen opgebouwd en is er minder solidariteit. Daardoor wordt de markt minder grijpbaar. Gelukkig zijn er ook enkele positieve belastingmaatregelen. Zo is er sinds kort een regeling voor zwangere zelfstandigen. Niet alleen de politiek maar ook de vakbonden hebben het moeilijk met de zzp’ers. De FNV doet alle moeite om het eigen serviceapparaat voor hen in te zetten, maar veel zelfstandigen willen dat niet omdat ze zich geen werknemer meer willen voelen en een eigen verantwoordelijkheid wensen te dragen.
 
In België heeft de politiek alleen maar aandacht voor grote bedrijven, terwijl de kleine nijverheid daar toch erg belangrijk is. Gezien de omvang en omzet van ons vertaalwerk blijven wij allemaal bij het Midden- en Kleinbedrijf horen. Volgend jaar worden de kosten voor deze groep alleen maar hoger (BTW, IB en andere belastingen). Niet iets om blij van te worden. Vandaar de discussie of je nu moet blijven uitbreiden of niet. Uitbreiding betekent extra personeel en dat levert, zoals gezegd, door allerlei wettelijke maatregelen, steeds meer risico op. Daar kunnen de medewerkers weinig aan doen, maar het is wel een feit. Om mij heen hoor ik dan ook steeds meer werkgevers zeggen dat ze het wel genoeg vinden en eerder aan afbouw dan opbouw denken.
 
Als freelancer heb je daar allemaal weinig mee te maken, totdat je een bedrijf mèt personeel wilt worden. De marges in onze tak van sport zijn anders dan elders. Ze bieden een goed belegde boterham, maar ook niet meer dan dat. Is méér dan nodig? Jazeker, want heb je een bedrijf met medewerkers, dan ben je wel verplicht om te groeien.
 
Kijken we naar het Verenigd Koninkrijk, dan zien we een andere wereld. Bedrijven als Lionbridge en SDL zijn leiding- en toonaangevend in de vertaalwereld. Nu is de Engelse taal meer verbreid dan de Nederlandse, maar Nederland staat nog steeds bekend als talenland. Toch is dat bijna verleden tijd. Blijkbaar hebben we die voorsprong laten liggen. De vertaalwereld is wereldwijd een miljardenbusiness geworden. We moeten oppassen dat niet alles naar het buitenland verdwijnt. Ook in ons land gaat steeds meer vertaalwerk (waaronder vertaalwerk in het Nederlands) naar het buitenland of naar buitenlandse vertaalbedrijven. Er is al een contract van de EC betreffende vertaalwerk naar in Nederlands naar een Italiaans bedrijf gegaan. Reden: de lagere prijs.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2024 Vertaalweb