Contract tussen vertaalbureau en freelancer

Zowel de freelancer als het bureau moet een prestatie leveren.

[document-ikoon]Wederzijdse rechten en plichten van vertaalbureaus en freelancers.

Toen ik in juni van dit jaar de tekst inleverde voor Vertaalweb lag een lange mooie zomer in het verschiet. Nu, begin september, is de zomer bijna voorbij en staat het laatste deel van 2007 alweer op de rol. Het zal een drukke periode worden.

Het vertaalwerk gaat altijd door, in de zomer, in de winter, overdag en soms ook 's nachts. Voor ons allen een open deur. Toch moet je af en toe ook eens stilstaan bij bepaalde zaken. Deze maand wil ik graag ingaan op iets waar velen van ons mee te maken hebben: het contract! Ik ga er hieronder van uit dat er sprake is van een klant, een vertaalbureau en een freelance vertaler.

Als een klant vertaalwerk heeft en daarmee naar een vertaalbureau gaat, zijn er twee mogelijkheden: de tekst wordt intern vertaald of het werk wordt uitbesteed. Als er intern wordt vertaald, is er niets aan de hand. We mogen aannemen dat er dan een arbeidsovereenkomst bestaat waarin geheimhouding en kwalitatief hoogstaand vertaalwerk gewaarborgd zijn. De freelancer daarentegen werkt om hem of haar moverende redenen voor eigen rekening en risico. De freelancer presenteert zich bij het vertaalbureau op basis van kennis, kunde en ervaring. Vaak wordt daar een specialisme aan toegevoegd. Er is geen gezagsverhouding.

Het vertaalbureau sluit - meestal - schriftelijk een overeenkomst met de freelancer. Daardoor ontstaan rechten en plichten. Let wel: er is geen overeenkomst tussen de vertaler en de klant van de opdrachtgever, zijnde het vertaalbureau. Als er sprake is van een klacht wordt heel gauw de mening van de klant weergegeven of gebruikt om te zeggen dat iets niet klopt. Dat is onterecht. Als je als vertaalbureau gaat werken, mag ook daar kennis, kunde en ervaring verondersteld worden. Het vertaalbureau dient eerst zelf te onderzoeken of de klacht terecht is.

Zowel de freelancer als het bureau moet een prestatie leveren. De freelancer stelt zich op als specialist (het is dus zeer te waarderen als een vertaler vertaalwerk weigert, omdat hij* meent het niet aan te kunnen of niet op tijd kan afleveren). Van hem mag worden verwacht dat hij 100% goed werk levert. Het vertaalbureau verkoopt zichzelf ook als specialist en dient ervoor te zorgen dat er 100% goed werk wordt geleverd. Het vertaalbureau heeft derhalve een eigen verantwoordelijkheid. Kortom, vertaalbureau en freelancer moeten samenwerken om tot het beste resultaat te komen: goed in- en voorlichten, heldere afspraken maken, duidelijke tarieven afspreken, voldoende tijd reserveren, zo veel mogelijk referentiemateriaal en terminologie aanleveren, vragen stellen en antwoorden geven bij onduidelijkheden, en bereid zijn welk probleem dan ook op te lossen. Beide partijen hebben belang bij een goede vertaling, want alleen dan komt de klant terug.

U mag als freelancer bovenstaande medewerking van het vertaalbureau eisen. Anderzijds mag het bureau eisen dat de freelancer perfect werk aanlevert, de geheimhouding respecteert en niet achter de klant aangaat. Het spreekt voor zich dat beide partijen zich niet over elkaar uitlaten op internetsites en dergelijke.

Bedenk dat alleen goede dienstverlening - hiertoe behoort ook het op tijd leveren van kwalitatief hoogstaand vertaalwerk - ertoe bijdraagt dat wij ons onderscheiden in de markt en dat klanten het accepteren dat prijzen omhoog zullen gaan in plaats van omlaag. Zowel vertaalbureau als freelancer zal daar wel bij varen.

* Waar 'hij' staat, bedoel ik natuurlijk ook 'zij'.

Wilt u reageren op de maandelijks column van Jaap Wilkens? Plaats uw reactie dan op het Forum!

Reacties

Michele Scholes aka Michelle Bronsing-Miller | 22-08-2010 04:11

what ever happened to the Flevolaan - Thijmen van Woensel -Kooy laan or Heren 9 Laren Groep

Geef hier uw reactie!

Als u eerst inlogt, hoeft u niet telkens uw naam, e-mailadres en de captcha (spampreventietest) in te vullen.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te bewerken of te verwijderen.

[logo Vertaalweb]

ZOEKEN

zoeken
© 2023 Vertaalweb